Paul Smit.

Verhoudingspesialiste

"Groei jou verhoudings,
ontdek jou potensiaal,
lewe doelgerig!”

Meeste van ons frustrasies in verhoudings kan in groei omskep word as ons kan ONTDEK wat ons ware behoeftes is.

Huweliksverhoudings

Ouer-kind verhoudings

Werksverhoudings

  • Paartjies wat op trou staan.
  • Getroude pare wat hulle verhouding wil verryk en versterk.
  • Getroude pare wat in ‘n magstryd vasgeval het.
  • Pare wat deur ‘n egskeiding gaan.
  • Hersaamgestelde huwelike.

Getuienisse

van werkswinkels

Hoe ouers en hulle kinders interaktief met mekaar kommunikeer, sal grootliks bepaal of die gesin emosioneel gesond ontwikkel.

"Verhoudingsdinamika draai konflik op sy kop. Konflik is nie die probleem nie. Dit is die antwoord!”

Waar mense saamwerk, is daar altyd die potensiaal vir konflik. Konflik ontstaan o.a. omdat mense nie effektief kommunikeer nie en nie mekaar se sterk punte ken nie.

Gemeentes: Vanuit my vorige ervaring as leier van ‘n gemeente, algemene gemeentewerk, spanbou, gemeentebou en gemeenteplanting, bied ek konsultasiedienste vir gemeentes aan. Ek help ook gemeentes met verhoudings-dinamika asook coaching sessies met Gallup se Strengthsfinder ontleding. Ek doen ook span integrasie om beter samewerking en hoër produktiwiteit te verseker.

Maatskappye: Van die grootste frustrasies in die lewe het baie keer hulle oorsprong in ons werksomgewings.

Strengthfinder ™ Persoonlikheids- ontleding en Coaching: Die een enkele rede waarom mense sukkel om hulle volle potensiaal te bereik, is die tradisionele denkfout dat sukses meer bereikbaar is as ons ons swakhede verbeter.