Paul Smit.

Verhoudingspesialiste

"Groei jou verhoudings,
ontdek jou potensiaal,
lewe doelgerig!”

Meeste van ons frustrasies in verhoudings kan in groei omskep word as ons kan ONTDEK wat ons ware behoeftes is.

Paul Smit

1. BA (UP); BD (UP); MTh (Unisa); Enrolled PhD student at UP (Organizational Health).

2. Accredited Imago Therapist from the Institute for Imago Relationships Therapy International.

3. Accredited Imago Workshop Presenter.

4. Gallup Accredited Strengthsfinder Level 3 Executive Coach.

5. Investment in Excellence Life Coach (Pacific Institute)

6. Shadowmatch consultant
 

Ek was vir 9 jaar ‘n studenteleraar by die Universiteit van Potchefstroom.

Gedurende 1996 het ek en my gesin vir ‘n tydperk in Engeland gewoon waar ek my MTh in Gesinsbediening voltooi het.

Gedurende 1997 het ek ‘n onafhanklike gemeente in Potchefstroom begin met die naam El-Grow gemeente en staan vandag bekend as Duet gemeente. Na 13 jaar se bediening in hierdie gemeente het ek my laat oplei as ‘n Imago terapeut en ‘n Imago Werkswinkel aanbieder. Ek het my ook gekwalifiseer as ‘n Strengthsfinder Level 3 executive coach.

My ervaring in gemeenteplanting en strategiese gemeente groei, en die mensekennis wat ek deur die jare opgedoen het, is die perfekte kombinasie om indiwidue, egpare en organisasies te help om hulle potensiaal te ontdek, te ontwikkel en hulle te leer om doelgerig te lewe.