Paul Smit.

Verhoudingspesialiste

"Groei jou verhoudings,
ontdek jou potensiaal,
lewe doelgerig!”

Meeste van ons frustrasies in verhoudings kan in groei omskep word as ons kan ONTDEK wat ons ware behoeftes is.

Besprekings:

Selnommer: 082 872 2540
Epos: paul@paul-smit.co.za
Webblad: www.paul-smit.co.za

Persoonlike Inligting Vorm

Vul asb hierdie vorm in en bring saam na eerste sessie.


My terapeutiese benadering:

Deur middel van ‘n unieke strategiese benadering en 'n sterk geestelike onderbou ontwikkel ek dinamiese verhoudings en natuurlike potensiaal in indiwidue en egpare se verhoudings DNA. Die Imago verhoudingsterapie, wat ek primêr gebruik, is ‘n revolusionêre metode om egpare te help om sterk verhoudings te bou. Ek het die Imago teorie en tegnieke binne ‘n geestelike raamwerk ingebou:

  • Ek help pare om weer die FONDASIE van hulle verhouding te herstel. Ek neem egpare terug in die verlede en help hulle om die negatiewe effek wat die verlede op hulle huidige verhouding het, af te handel.

  • Ek help egpare om hulle FRUSTRASIES in hulle huwelik te identifiseer, die wortel daarvan te ontdek en dit te omskep in groei-geleenthede.

  • Ek help egpare d.m.v. verskillende tegnieke om meer efffektief te KOMMUNIKEER. Egpare leer om empaties te luister en die ander een te verstaan voordat hulle reageer.

  • Ek help egpare om hulle GEESTELIK LEWE met die praktyk van hulle huweliksverhouding te integreer.

Kostes:

Egpaar en individuele sessies @ R800 per sessie vir 60 min

Bankbesonderhede:

My dienste is ongelukkig nie by ‘n mediese fonds ingekontrakteer nie. Ek sal dit waardeer as julle die geld voor die sessie elektronies kan oorbetaal.

Rekeningnaam: G.P. Smit
Bank: ABSA (Tjekrekening)
Rekeningnommer: 408 041 7782
Takkode: 632 005

Adres van spreekkamer:

(Sien “Kontak my” vir roetekaart)

Intercare Medical & Dental Centre
Wonderboom Junction Centre
Cnr Voortrekker & Lavender Rds
Wonderboom