Paul Smit.

Verhoudingspesialiste

"Groei jou verhoudings,
ontdek jou potensiaal,
lewe doelgerig!”

StrengthsFinder™ Persoonlikheidsontleding en Coaching

Die een enkele rede waarom mense sukkel om hulle volle potensiaal te bereik, is die tradisionele denkfout dat sukses meer bereikbaar is as ons ons swakhede verbeter. Die resultate van hierdie denkfout is dat ons soveel jare tyd mors deur ons self te probeer verbeter in areas waarin ons eenvoudig net nie goed genoeg is nie en dit ook nie geniet wat ons doen nie. Hierdeur verloor ons al meer veld omdat ons nalaat om eerder meer tyd te spandeer om ons natuurlike sterkpunte en talente te ontwikkel. Na alles is dit waar ons uniekheid en potensiële effektiwiteit lê.

Die Gallup Organisasie in die VSA het met meer as 30 jaar se navorsing hierdie verkeerde benadering tot sukses bewys. Hulle het navorsing gedoen met miljoene mense dwars oor die wêreld en die volgende bevind:

Die beste organisasies in die wêreld is almal daarvan bewus dat indiwidue se groei, spanne se groei en organisatoriese groei begin deur in werknemers se talente en sterkpunte te belê. Die sleutel tot sukses is nie om jou swakhede te probeer verbeter nie, maar eerder om uit te vind wat mense se natuurlike sterkpunte is en om daarop voort te bou.

Is jy in die bevoorregte posisie om elke dag te doen wat net jy baie goed kan doen?

Die kans is groot dat baie mense nie in hierdie bevoorregte posisie is nie. Ons hele lewe lank spandeer ons meer tyd om ons tekortkominge te verbeter terwyl ons eerder tyd moes spandeer om ons sterkpunte te ontwikkel.

Die Strengthsfinder Persoonlikheidsontleding en "coaching" sal jou help om jou sterkpunte in jou werk en persoonlike lewe te verhoog – terwyl die negatiewe verminder word.

"A Strengths Based Leadership approach" identifiseer drie belangrike sleutels om ‘n meer effektiewe leier te word: eerstens, leer jou eie sterkpunte ken en begin in ander se sterkpunte te belê; tweedens, kry mense met die regte sterkpunte op jou span; derdens, verstaan en bou die basiese behoeftes van al die mense wat na jou opkyk vir leierskap.

Die "Strengthsfinder" sal maatskappye help met interpersoonlike dinamika, indiwiduele groei en ontwikkeling, span interaksie en organisatoriese sukses. Dit sal organisasies help om sterkpunte aan te wend wat reeds deel is van hulle DNA, hulle kultuur en hulle werknemers.

Ek is ge-akkrediteer vir drie vlakke van die "Strengthsfinder":

Ek is opgelei deur Africanmosaic (www.africanmosaic.com) om die StrengthsFinder™ analise en "coaching" te gebruik op drie vlakke: individue, spanne en uitvoerende personeel.

Individuele TOP 5: Nadat jy die aanlyn analise voltooi het, sal ek jou help (“coach”) om jou TOP 5 natuurlike sterkpunte te verstaan, die dinamika tussen hierdie sterkpunte te verstaan, en hoe jy jou sterkpunte kan implimenteer om meer effektief te wees in jou werk. Sodoende kan jy meer persoonlike vervulling beleef in jou werk en jou persoonlike lewe.

Span TOP 5: Elke lid van die span voltooi die persoonlike analise en word dan indiwidueel ge-coach. Die indiwiduele sessies word opgevolg met ‘n span sessie waarin gefokus word om mekaar se sterkpunte te verstaan; hoe elkeen se sterkpunte aangewend kan word om sinergie te bevorder en om die span se prestasie te verbeter.

Executive FULL 34: Hiervoor is ‘n gekwalifiseerde Vlak 3 coach nodig. Hoë-vlak leiers het nodig om hulle eie sterkpunte te ontdek en te verstaan. Hulle moet ook in staat wees om ander mense se sterkpunte te bestuur en te ontwikkel. Die FULL 34 Strengthsfinder word gebruik om die individuele leier se natuurlike strekpunte te ontdek en om sy/haar swakpunte te verstaan. ‘n Minimum van 2 sessies word gebruik om executive coaching te doen.

Hoe om die Strengthsfinder Persoonlikheidsanalise op internet te doen:

Gaan na die volgende link op internet:

 • GallupStrengthsCentre
 • Kliek op “Purchase”
 • Kies “Top 5” of “All 34” en tik die hoeveelheid kodes wat jy wil koop by die “QTY” blokkie in
 • Kliek dan “Purchase”
 • Indien jy nog nie ‘n profile geskep het nie, registreer en tik jou Username en Password in op die volgende skerm
 • Volg dan die stappe en maak betaling
 • Sodra jy jou kode per epos ontvang het, kliek op “redeem” en tik jou kode daar in
 • Volg dan die stappe …

Kostes:

@ R1700 per sessie vir 90 min

Bankbesonderhede:

My dienste is ongelukkig nie by ‘n mediese fonds ingekontrakteer nie. Ek sal dit waardeer as julle die geld voor die sessie elektronies kan oorbetaal.

Rekeningnaam: G.P. Smit
Bank: ABSA (Tjekrekening)
Rekeningnommer: 408 041 7782
Takkode: 632 005

Strengthsfinder vir huwelikspare

Bring die beste energie in julle verhouding na vore deur op mekaar se sterkpunte te speel!

Paartjies is geneig om te veel energie op mekaar se swakpunte te spandeer. Hierdie benadering groei nie die verhouding nie, maar maak mekaar eerder moedeloos en veroorsaak onnodige frustrasies.

Ontdek jou maat se natuurlike energie met Gallup se StrengthsFinder™ Persoonlikheidsontleding.

 • Julle verhouding sal nooit weer dieselfde wees nie.
 • Julle sal mekaar weer opreg kan waardeer vir dit waarmee julle regtig goed is.
 • Julle sal ontdek dat julle mekaar perfek kan aanvul as julle mekaar se sterkpunte ken.
 • Om te groei in julle verhouding beteken nie “weakness fixing” nie.
 • Leer om weg te bly uit die areas wat jou moeg maak, omdat dit net eenvoudig nie jy is nie.

Hoe werk die Strengthsfinder scoaching?

Nadat die paartjie die Strengthsfinder resulate aan my gestuur het, doen ek ‘n 3 ure "coaching" sessie met elkeen afsonderlik.

Daarna doen ek ‘n 2 ure gesamentlike sessie om die paar te help om:

 • Mekaar se "Strengths" en "Weaknessess" te vertsaan.
 • Die paartjie te help om hulle Strengths effektief binne hulle verhouding aan te wend en om weg te bly van “weakness fixing”.
 • Ek help die egpaar om as ‘n beter span te funksioneer.

Life Coaching through the StrengthsFinder™ Assessment

Even the briefest interactions with people affect your relationships, productivity, health, and longevity. The Strengthsfinder Assessment and coaching will show you how to greatly increase the positive moments in your work and your life -- while reducing the negative.

Coaching for individuals: Probably the single most important reason why people struggle to reach their full potential is the traditional fallacy that in order to be successful you need to improve your weaknesses. As a result people waste years and decades trying to become better at what they struggle with and don't enjoy, often completely neglecting their natural strengths and talents which make them unique and potentially highly effective.

Coaching for organizations: The futility of the above approach had been revealed by more than 30 years of research among millions of people around the globe by the Gallup Organization. This research has proven conclusively that the best-led organizations know that the most direct path to individual, team, and organizational improvement begins with an investment in their employees' greatest talents. The key to success is not to focus on improving weaknesses, but to discover what's naturally right with people, and then build on it.

Kostes:

@ R1700 per sessie vir 90 min

Bankbesonderhede:

My dienste is ongelukkig nie by ‘n mediese fonds ingekontrakteer nie. Ek sal dit waardeer as julle die geld voor die sessie elektronies kan oorbetaal.

Rekeningnaam: G.P. Smit
Bank: ABSA (Tjekrekening)
Rekeningnommer: 408 041 7782
Takkode: 632 005